Tin tức

R1-LTC Wifi và 1.3Mhs LTC Scrypt Coin

Chuẩn Wifi: 802.11g/n, 2.4G, Tốc độ truyền Wifi: 150Mbps, Loại chip: BM1485, Công suất chip: 1.29MH/s Khả năng khai thác
Chi tiết

Nguồn Bitmain APW3+2 L3+

Công suất nguồn: 1200W với đầu vào 110V và 1600W với đầu vào 220V, nguồn ra: 18 cọng PCIe 12.12V, nguồn
Chi tiết

Nguồn Bitmain APW3++ S9 L3+

Nguồn ra: 10 cọng PCIe 12.12V, nguồn vào: 110V hoặc 220V, Công suất nguồn: 1200W với đầu vào 110V và 1600W
Chi tiết